2009
Društvo termičara Srbije
Society of Thermal Engineers of Serbia
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu
University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering Niš
WWW: simterm.masfak.ni.ac.rs; E-mail: simterm@masfak.ni.ac.rs

Logos