13. SIMPOZIJUM TERMIČARA SRBIJE

13th SYMPOSIUM ON THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING OF SERBIA

 

   

SOKOBANJA,  16-19.10.2007.

 

 

ZBORNIK RADOVA

BOOK OF PAPERS

 

 

 

ISBN 978-86-80587-80-6

     
   

Automatizacija i kontrola procesa

Automatization and Process Control

 

Plenarna sesija

Plenary Session

Novi i obnovljivi izvori energije

New and Renewable Energy Sources

Energetska efikasnost

Energy Efficiency

Racionalno gazdovanje energijom

Energy Management

Tehnologije i postrojenja

Technologies and Plants

Matematičko modeliranje

Mathematical Modeling

Zaštita životne sredine

Environmental Protection

Automatizacija i kontrola procesa

Automatization and Process Control

 

INTELIGENTNO ADAPTIVNO UPRAVLJANJE SISTEMIMA TOPLIFIKACIJE KRALJEVA

INTELIGENT CONTROL ADAPTIVE SYSTEMS OF DISTRICT HEATING KRALJEVO

V. Stefanović, Z. Jovanović, M. Milojković

 

RAZVOJ GPS PODRŽANOG SISTEMA ZA NADZOR I PRAĆENJE ENERGETSKIH I TEHNOLOŠKIH PARAMETARA U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI I SLIČNIM PRIVREDNIM CELINAMA

THE DEVELOPMENT OF THE GPS SUPPORTED SURVEILLANCE AND MONITORING SYSTEM OF ENERGETIC AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS IN OPEN PIT MINING AND SIMILAR INDUSTRIAL ENTITIES

S. Vujić, I. Miljanović, A. Petrovski, T. Petrović

 

REGULACIJA RADA TOPLOTNE PODSTANICE

HEATING SUBSTATION WORK REGULATION

B. Stojanović, J. Janevski, D. Mitrović, M. Ignjatović, M. Stojiljković

 

SUPERVIZIJSKO UPRAVLJANJE SLOŽENIM TERMIČKIM PROCESIMA

SUPERVISORY CONTROL OF COMPLEX THERMAL PROCESSES

Ž. Ćojbašić, V. Nikolić, I. Ćirić

 

RANDOM OSCILLATIONS AND PARAMETRIC RESONANCE IN THERMO-RHEOLOICAL MULTI PENDULUM SYSTEM

K. R. (Stevanović) Hedrih

 

O RAČUNARSKOJ SIMULACIJI POTROŠNJE ENERGIJE U STAMBENOM SEKTORU U SRBIJI

ON THE USE OF NUMERICAL SIMULATION TOOLS IN THE ENERGY CONSUMPTION ASSESMENT IN HOUSEHOLDS SECTOR IN SERBIA

D. Mijuca

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
    [Plenarna sesija] [Novi i obnovljivi izvori energije] [Energetska efikasnost] [Racionalno gazdovanje energijom] [Tehnologije i postrojenja] [Matematičko modeliranje] [Zaštita životne sredine] [Automatizacija i kontrola procesa]
 

 

[Plenary Session] [New and Renewable Energy Sources] [Energy Efficiency] [Energy Management] [Technologies and Plants] [Mathematical Modeling] [Environmental Protection] [Automatization and Process Control]