13. SIMPOZIJUM TERMIČARA SRBIJE

13th SYMPOSIUM ON THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING OF SERBIA

 

   

SOKOBANJA,  16-19.10.2007.

 

 

ZBORNIK RADOVA

BOOK OF PAPERS

 

 

 

ISBN 978-86-80587-80-6

     
   

Zaštita životne sredine

Environmental Protection

 

Plenarna sesija

Plenary Session

Novi i obnovljivi izvori energije

New and Renewable Energy Sources

Energetska efikasnost

Energy Efficiency

Racionalno gazdovanje energijom

Energy Management

Tehnologije i postrojenja

Technologies and Plants

Matematičko modeliranje

Mathematical Modeling

Zaštita životne sredine

Environmental Protection

Automatizacija i kontrola procesa

Automatization and Process Control

 

PRIMENA TROFAZNOG TESLINOG TRANSFORMATORA ZA ČIŠĆENJE SO2 I NOx IZ DIMNIH GASOVA POMOĆU VISOKOFREKVENTNOG KORONA PRAŽNJENJA

APLICATION OF THE THREE PHASE TESLA COIL FOR REMOVAL OF SO2 AND NOx FROM FLUE GASES BY HIGH FREQUENCY DISCHARGE

V. I. Miljevic, V. D. Lucic

 

STVARANJE NASLAGA U INSTALACIJAMA SA GEOTERMALNOM VODOM I METODE ZA NJIHOVO UKLANJANJE

DEPOSITS FORMATION IN INSTALLATION WITH GEOTHERMAL HOT WATERS AND METHOD FOR DISPLACE

D. T. Stojiljković, S. T. Stojiljković, N. Č. Mitić, M. Đurović-Petrović

 

INFORMACIONI SISTEM O ČVRSTOM OTPADU

SOLID WASTE INFORMATION SISTEM

N. Jovičić, G. Bošković, G. Jovičić, Z. Kalinić

 

ULOGA KOMBINOVANOG TRANSPORTA U OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE I POVEĆANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI SAOBRĆAJA

THE ROLE OF COMBINED TRANSPORT IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF TRANSPORTATION

L. Puzović, V. Gajić

 

DEFINISANJE MJERA I AKTIVNOSTI U CILJU REDUKCIJE EMISIONIH PARAMETARA TE GACKO I S OBZIROM NA ZAKONSKU REGULATIVU RS I SMJERNICE EU

PLANED ACTIVITIES IN THE GOAL OF REDUCTION OF EMMISION PARAMETARS FROM TPP GACKOI ACCORDING LOW REGULATION RS AND DIRECTIVES EU

D. Jeremić, V. Grković, B. Govedarica

 

EMISIJA CO2 U REGIONU ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

CO2 EMISSION IN THE REGION OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

G. M. Stefanović, Lj. R. Ćojbašić, G. D. Vučković, M. M. Stojiljković

 

STANJE ZADAĐENJA VODE I VAZDUHA NA TERITORIJI ZAPADNOG BALKANA

STATE OF WATER AND AIR POLLUTION IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES

G. M. Stefanović, Lj. R. Ćojbašić, Ž. M. Ćojbašić

 

MINIMIZACIJA OTPADNIH VODA METODOM INTEGRACIJE MASE

WASTE WATER MINIMIZATION VIA MASS INTEGRATION APPROACH

P. Rašković, S. Stoiljković, S. Nedeljković

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
    [Plenarna sesija] [Novi i obnovljivi izvori energije] [Energetska efikasnost] [Racionalno gazdovanje energijom] [Tehnologije i postrojenja] [Matematičko modeliranje] [Zaštita životne sredine] [Automatizacija i kontrola procesa]
 

 

[Plenary Session] [New and Renewable Energy Sources] [Energy Efficiency] [Energy Management] [Technologies and Plants] [Mathematical Modeling] [Environmental Protection] [Automatization and Process Control]