13. SIMPOZIJUM TERMIČARA SRBIJE

13th SYMPOSIUM ON THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING OF SERBIA

 

   

SOKOBANJA,  16-19.10.2007.

 

 

ZBORNIK RADOVA

BOOK OF PAPERS

 

 

 

ISBN 978-86-80587-80-6

     
   

Tehnologije i postrojenja

Technologies and Plants

 

Plenarna sesija

Plenary Session

Novi i obnovljivi izvori energije

New and Renewable Energy Sources

Energetska efikasnost

Energy Efficiency

Racionalno gazdovanje energijom

Energy Management

Tehnologije i postrojenja

Technologies and Plants

Matematičko modeliranje

Mathematical Modeling

Zaštita životne sredine

Environmental Protection

Automatizacija i kontrola procesa

Automatization and Process Control

 

PINCH ANALIZA POSTROJENJU ZA FERMENTACIJE KVASCEM

PINCH ANALYSIS OF YEAST FERMENTATION PLANT

A. Anastasovski1, L. Markovska, V. Meško, P.Rašković

 

ANALIZA RADA TERMOELEKTRANE-TOPLANE U PREHODNOM PERIODU, SA OSVRTOM NA NAREDNE PERSPEKTIVE

ANALYSIS OF OPERATION OF A THERMOENERGETIC PLANT - HEATING STATION - IN THE PREVIOUS PERIOD AND CONSIDERING FUTURE PROSPECTIVE

A. Marković

 

OPCIJE ZA REAKTIVIRANJE TERMOELEKTRANE OD 210 MWe NA MAZUT

OPTIONS FOR REACTIVATION OF 210 MWe OIL-FIRED POWER PLANT

I. J. Petrovski, R. V. Filkoski

 

SINTEZA MREŽNIH RAZMENJIVAČA TOPLOTE METODOM „PINCH“ NA PRIMERU PARNOG POSTROJENJA PT-135/165-130/15 U TE-TO „NOVI SAD”

SYNTHESIS OF GRID HEAT EXCHANGERS BY METHOD “PINCH” AT STEAM POWER PT-135/165-130/15 IN TE-TO “NOVI SAD”

S. Stevanović, N. Tatalović

 

TOPLOTNO-GRAVITACIONI CIKLUS TRANSFORMACIJE TOPLOTNE ENERGIJE U MEHANIČKI RAD

THERMAL ENERGY CONVERSION INTO MECHANICAL ENERGY BY THERMAL-GRAVITATION CYCLE

S. V. Laković, M. S. Laković

 

REZULTATI ISPITIVANJA SAGOREVANJA TEČNOG GORIVA NA POLUINDUSTRIJSKOJ EKSPERIMENTALNOJ INSTALACIJI SA FLUIDIZOVANIM SLOJEM U DUGOTRAJNIM STACIONARNIM REŽIMIMA

RESULTS OF INVESTIGATING LIQUID FUEL COMBUSTION IN A SEMI-INDUSTRIAL EXPERIMENTAL FLUIDIZED BED FACILITY IN LONG-TERM STEADY OPERATING CONDITIONS

M. Mladenović, S. Nemoda, S. Belošević, D. Dakić, R. Mladenović, A. Erić, M. Paprika, B. Repić

 

POREĐENJE NEKIH JEDNAČINA SUŠENJA ZRNASTIH MATERIJALA U TANKOM SLOJU

THIN-LAYER DRYING EQUATIONS COMPARISON

D. D. Đaković, M. J. Dimić

 

INDUSTRIJSKI USISIVAČ SA REDNO VEZANIM CIKLONIMA

INDUSTRIAL VACUUM CLEANER WITH SERIALLY CONNECTED CYCLONS

M. M. Kokanović, V. D. Stevanović

 

MODELIRANJE RAZMENE TOPLOTE U LOŽIŠTU ENERGETSKOG KOTLA SA HOTTEL-OVIM ZONALNIM MODELOM PRENOSA TOPLOTE ZRAČENJEM

HEAT EXCHANGE MODELLING INSIDE THE UTILITY BOILER FURNACE BY MEANS OF HOTTEL ZONAL METHOD OF RADIATIVE HEAT TRANSFER

N. Đ. Crnomarković, M. A. Sijerčić, S. V. Belošević

 

MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA INFRACRVENE TERMOGRAFIJE U INDUSTRIJSKIM SISTEMIMA

THE OPPORTUNITIES OF USING INFRARED THERMOGRAPHY IN THE INDUSTRIAL SYSTEMS

V. A. Blagojević, M. M. Stojiljković, P. Lj. Janković

 

KARAKTERISTIČNE KRIVE HLAĐENJA ZA RASHLADNI TORANJ U TERMOELEKTRANI "BITOLA"-MAKEDONIJA

TYPICAL COOLING CURVES FOR COOLING TOWER AT TPP "BITOLA"-MACEDONIA

V. I. Mijakovski, I. N. Mijakovski

 

TERMIČKI PRORAČUN VAZDUŠNOG HLADNJAKA ZA HLAĐENJE SMEŠE TOLUENA I UGLJEN-MONOKSIDA

S. Stojanović, D. Vujović, I. Milojević, M. Cvetković, M. Vukić, B. Stojanović

 

ISPITIVANJE BLOKA 300 MW TE GACKO, PRORAČUN EFIKASNOSTI I PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE

TESTING OF THE 300 MW UNIT IN TPP GACKO, CALCULATION OF UNIT EFFICIENCY AND SUGGESTIONS FOR ITS IMPROVING

V. Grković

 

UTICAJ NESTACIONARNOG TRENJA KOD HIDRAULIČKIH PRELAZNIH PROCESA NA PRIMJERU INDUSTRIJSKOG HIDROPOSTROJENJA

INFLUENCE OF UNSTEADY FRICTION ON HYDRAULIC TRANSIENTS IN CASE OF INDUSTRIAL HYDROPOWER SYSTEM

U. Karadžić, A. Bergant, P. Vukoslavčević

 

ANALIZA NESIMETRIJE OPTEREĆENJA NISKONAPONSKIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA NA PODRUČJU PD ”JUGOISTOK” NIŠ

THE ANALYSIS OF LOAD UNBALANCE IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION NETWORKS IN THE AREA OF „JUGOISTOK“ NIŠ

D. P. Stojanović, L. M. Korunović, A. Jović

 

PRELIMINARNA ENERGETSKA REVIZIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA U FABRICI DUVANSKA INDUSTRIJA "VRANJE"

G. Vučković, M. Vukić, G. Ilić, G. Stefanović

 

ENERGETSKI BILANS SUŠARE U IGM-SLOGA IZ NOVOG PAZARA

E. Dedeić, G. Vučković, M. Vukić

 

CENTRALNI MONITORING I UPRAVLJANJE KRUGOM VODENE PARE U FABRICI DUVANSKA INDUSTRIJA "VRANJE"

G. Vučković, G. Ilić, M. Vukić

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
    [Plenarna sesija] [Novi i obnovljivi izvori energije] [Energetska efikasnost] [Racionalno gazdovanje energijom] [Tehnologije i postrojenja] [Matematičko modeliranje] [Zaštita životne sredine] [Automatizacija i kontrola procesa]
 

 

[Plenary Session] [New and Renewable Energy Sources] [Energy Efficiency] [Energy Management] [Technologies and Plants] [Mathematical Modeling] [Environmental Protection] [Automatization and Process Control]