13. SIMPOZIJUM TERMIČARA SRBIJE

13th SYMPOSIUM ON THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING OF SERBIA

 

   

SOKOBANJA,  16-19.10.2007.

 

 

ZBORNIK RADOVA

BOOK OF PAPERS

 

 

 

ISBN 978-86-80587-80-6

     
   

Racionalno gazdovanje energijom

Energy Management

 

Plenarna sesija

Plenary Session

Novi i obnovljivi izvori energije

New and Renewable Energy Sources

Energetska efikasnost

Energy Efficiency

Racionalno gazdovanje energijom

Energy Management

Tehnologije i postrojenja

Technologies and Plants

Matematičko modeliranje

Mathematical Modeling

Zaštita životne sredine

Environmental Protection

Automatizacija i kontrola procesa

Automatization and Process Control

 

REKUPERACIJA ENERGIJE IZ TOPLOG PROIZVODA

K. Tahirbegović, D. Voronjec, N. Radojković

 

POJEDNOSTAVLJENI TOPLOTNI PRORAČUN SUŠARA U KERAMIČKOJ INDUSTRIJI I MERE ZA UŠTEDU ENERGIJE

K. Tahirbegović

 

KORIŠĆENJE ENERGETSKOG POTENCIJALA POVRATNOG KONDENZATA I SMANJENJE SPECIFIČNE POTROŠNJE U FABRICI AUTO GUMA TRAYAL KORPORACIJE AD U KRUSEVCU

USING ENERGY CAPACITY OF RETURN CONDENSATE AND REDUCTION OF SPECIFIC CONSUMPTION IN TRAYAL PASSANGER CAR TYRE FACTORY FROM KRUŠEVAC

S. Živadinović

 

OPTIMIZACIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA PROIZVODNJE U CILJU SMANJENJA POTROŠNJE TOPLOTNE ENERGIJE U FABRICI ŠEĆERA "DONJI SREM"–PEĆINCI

OPTIMIZATION OF TEHNOLOGICAL PRODUCTION PROCESS AIMED AT LOWER THERMAL ENERGY CONSUMTION IN SUGAR FACTORY "DONJI SREM"–PEĆINCI

Z. Z. Zavargo, A. I. Jokić, B. B. Prodanić, J. P. Grbić, R. Jevtić-Mučibabić

 

TREND RAZVOJA MOTORA SA ASPEKTA EKONOMIČNOSTI, ZAKONSKIH OGRANIČENJA I TRŽIŠNIH MOGUĆNOSTI

INTERNAL COMBUSTION ENGINE DEVELOPMENT TRENDS DICTATED BY FUEL ECCONOMY, LEGISLATION LIMITS AND MARKET POSSIBILITIES

A. Stefanović, B. Nikolić

 

PRIMENA MODERNIH TEHNOLOGIJA UPROIZVODNJI TOPLOTNE ENERGIJEU JAVNIM INSTITUCIJAMA I INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA

THE APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES FOR HEAT PRODUCTION IN PUBLIC INSTITUTIONS AND INDUSTRIAL FACILITIES

V. P. Stefanović, Grupa apsolvenata MFN

 

IZAZOV KOGENERACIJE U SRBIJI-PREGLED TEHNOLOGIJA ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE

P. Rašković, S. Nedeljković

 

RAZVOJ GORIONIKA SA POROZNOM KERAMIČKOM ISPUNOM

DEVELOPMENT OF POROUS CERAMIC BURNER

G. Jankes, M. Stamenić, V. Adžić

 

STRUKTURA TROŠKOVA PROIZVODNJE VAZDUHA POD PRITISKOM

COST STRUCTURE OF AN COMPRESSED AIR SYSTEM

P. Janković, V. Blagojević, M. Stojiljković

 

PROMENA SNAGE KONVENCIONALNE TERMOELEKTRANE U ZAVISNOSTI OD LOKALNIH KLIMATSKIH FAKTORA

COAL-FIRED POWER PLANT POWER OUTPUT VARIATION DUE TO LOCAL WEATHER CONDITIONS

S. V. Laković, M. S. Laković, M. Cimbaljević

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
    [Plenarna sesija] [Novi i obnovljivi izvori energije] [Energetska efikasnost] [Racionalno gazdovanje energijom] [Tehnologije i postrojenja] [Matematičko modeliranje] [Zaštita životne sredine] [Automatizacija i kontrola procesa]
 

 

[Plenary Session] [New and Renewable Energy Sources] [Energy Efficiency] [Energy Management] [Technologies and Plants] [Mathematical Modeling] [Environmental Protection] [Automatization and Process Control]