13. SIMPOZIJUM TERMIČARA SRBIJE

13th SYMPOSIUM ON THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING OF SERBIA

 

   

SOKOBANJA,  16-19.10.2007.

 

 

ZBORNIK RADOVA

BOOK OF PAPERS

 

 

 

ISBN 978-86-80587-80-6

     
   

Energetska efikasnost

Energy Efficiency

 

Plenarna sesija

Plenary Session

Novi i obnovljivi izvori energije

New and Renewable Energy Sources

Energetska efikasnost

Energy Efficiency

Racionalno gazdovanje energijom

Energy Management

Tehnologije i postrojenja

Technologies and Plants

Matematičko modeliranje

Mathematical Modeling

Zaštita životne sredine

Environmental Protection

Automatizacija i kontrola procesa

Automatization and Process Control

 

KOMPLETIRANJE ATLASA PROJEKTNIH TEMPERATURA I ODREĐIVANJE TIPIČNE METEOROLOŠKE GODINE

COMPLETING OF DESIGN TEMPERATURES ATLAS AND DETERMINATION OF THE TYPICAL METEOROLOGICAL YEAR

V. Georgijević, D. Đukić

 

ANALIZA PRIMJENE APSORPCIONIH ČILERA NA LINIJI ZA PROIZVODNJU SOKOVA U FABRICI „VITAMINKA“ BANJA LUKA

THE ANALYSIS OF APSORPTION CHILLERS APPLICATION ON THE JUICES PRODUCTION LINE IN THE FACTORY “VITAMINKA” BANJA LUKA

P. M.Gvero, S. Stanivuković, S. Gavrilović, G. Tica, M. Kotur

 

METODOLOGIJA PRORAČUNA I PROCENA ENERGETSKE EFIKASNOST ZA STAMBENE ZGRADE

CALCULATION METHODOLOGY AND ENERGY EFFICIENCY ESTIMATION FOR RESIDENTIAL BUILDINGS TITLE

B. Marković, S. Samardžić

 

OCENA EFEKATA PRIMENJENIH MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADI ŠKOLE “RADIVOJ POPOVIĆ” U SREMSKOJ MITROVICI

EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE APPLIED EE MEASURES IN THE SCHOOL BUILDING “RADIVOJ POPOVIC” IN SREMSKA MITROVICA

D. Lilić, B. Kovačić

 

ANALIZA STANDARDA ZA PRIMENU EVROPSKE DIREKTIVE O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA U SRBIJI

ANALYSIS OF STANDAEDS FOR APPLICATION OF EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY EFFICIENCY BUILDINGS IN REPUBLIC OF SERBIA

Ž. Stevanović, Ž. Stevanović, A. Stojanović

 

INDIVIDUALNA TOPLOTNA PODSTANICA-PRINCIPI RADA, KONCEPTI REGULACIJE, MOGUĆNOSTI PRIMENE

V. Šuković

 

ENERGETSKA OPTIMIZACIJA SISTEMA ZA KORIŠĆENJE GEOTERMALNE ENERGIJE ZA GREJANJE PLASTENIKA

OPTIMISATION OF ENERGY EFFICIENCY GEOTHERMAL ENERGY SYSTEM FOR GREENHOUSE HEATING

F. Kosi, O. Ećim, I. Zlatanović, V. Tomić, P. Milanović

 

ENEGETSKA EFIKASNOST SAOBRAĆAJA U EVROPI I UPOREDJENJE SA SRBIJOM

TRANSPORT ENERGY EFFICIENCY IN EUROPE AND COMPARISION WITH SERBIA

S. Petrović

 

MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

MEASURES FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN ROAD TRANSPORT

R. Vujadinović, D. Nikolić

 

EFEKTI PRIMENE GASA KAO POGONSKOG GORIVA

THE EFFECTS OF APPLICATION OF GAS AS DRIVING FUEL

M. Milovanović, S. Petrović, S. Spasojević

 

NEKI ASPEKTI POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI KOD PREVOZA OPASNIH MATERIJA

SOME ASPECTS CONCERNING THE INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY IN TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

Z. Jovanović, Z. Masoničić, S. Dragutinović

 

RAZVOJ SISTEMA LOGISTIČKOG KONTROLINGA ZA PRAĆENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI PRIMENJENIH METODA I TEHNOLOGIJA U TRANSPORTU

DEVELOPMENT OF LOGISTIC CONTROLLING SYSTEM FOR MONITORING ENERGY EFFICIENCY OF APPLIED METHODS AND TECHNOLOGIES IN TRANSPORT

O. Peković, D. Skoko

 

PROCENA ENERGETSKE EFIKASNOSTI KOTLOVA U AP VOJVODINE

ASSESSMENT OF BOILER ENERGY EFFICIENCY IN THE PROVINCE OF VOJVODINA

M. Kljajić, D. Gvozdenac

 

POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI DISTRIBUTIVNE MREŽE SA 14 MIKRO HIDROELEKTRANA LOCIRANIH NA SLIVNOM PODRUČJU TRGOVIŠKOG TIMOKA

RISE IN ENERGY EFFICIENCY OF DISTRIBUTIVE GRID WITH 14 MICRO HYDRO POWER PLANTS LOCATED IN TRGOVISKI TIMOK BASIN

M. Jevtić, J. Radosavljević, M. Ćirić, A. Todorović, R. Stolić

 

POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI DOMAĆIH TRAKTORSKIH DIZEL MOTORA

IMPROVEMENT FUEL EFFICIENCY OF DOMESTIC TRACTORS DIESEL ENGINES

R. Gligorijević, J. Jevtić, Đ. Borak, V. Petrović

 

HIDRAULIČKO URAVNOTEŽENJE CEVNE MREŽE U CILJU RAVNOMERNE RASPODELE TOPLOTNE ENERGIJE

HYDRAULIC BALANCE OF HEATING SYSTEM WITH AIM EVEN DISTRIBUTION OF ENERGY

G. Vučković, M. Stojiljković, D. Mitrović

 

SMANJENJE POTREBE U ENERGIJI SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA PRI SPREGNUTOM RADU KOTLA I TOPLOTNE PUMPE

REDUCING THE ENERGY NEED IN A HOT-WATER HEATING SYSTEM BY COUPLING THE WORK OF A BOILER WITH THE WORK OF A HEAT PUMP

M. Banjac, B. Vasiljević

 

ANALIZA MOGUĆNOSTI ZADOVOLJENJA ENERGETSKIH POTREBA PODRUČJA ALEKSINCA I NIŠA ULJNIM ŠKRILJCIMA

ANALYSIS OF POSSIBILITY TO SATISFIY ENERGY NEEDS OF ALEKSINAC AND NIŠ REGIONS WITH OIL SHALES

B. S. Repić, N. J. Đajić, B. D. Grubor

 

STANDARDI U OBLASTI PROIZVODNJE GRAĐEVINSKE STOLARIJE CE-OZNAKA ZA PROZORE I ULAZNA VRATA

P. Boričić, G. Vučković, M. Lapčević

 

UŠTEDA ENERGIJE U SOLARNIM SISTEMIMA ZA PROIZVODNJU TOPLE VODE

THE ENERGY BENEFITS IN THE SOLAR DOMESTIC HOT WATER PLANT

V. Turanjanin, M. Jovanović, V. Bakić, B. Bogdanović, N. Miloradović

 

UTICAJ TOPLOVODA NA EFIKASNOST SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

INFLUENCE OF HOT WATER PIPELINES ON CENTRAL HEATING SYSTEM EFFICIENCY

J. Janevski, B. Stojanović, D. Mitrović, M. Stojiljković, M. Ignjatović

 

PROMENA REŽIMA RADA PUMPI U VODOVODNIM SISTEMIMA SA KONTRAREZERVOAROM

MODIFICATION OF PUMP WORKING REGIME IN WATER SUPPLY SYSTEMS WITH FRONT AND BACK RESERVOIRS

B. Bogdanović, J. Bogdanović-Jovanović, Ž. Stamenković

 

TELEMATSKI SISTEMI U FUNKCIJI ENERGETSKE EFIKASNOSTI JAVNOG PREVOZA

TELEMATIC SYSTEMS IN FUNCTION OF ENERGETIC EFFICIENCY OF PUBLIC TRANSPORTATION

A. Milošević, M. Milošević, D. Stamenković

 

RASPODELA TROŠKOVA GREJANJA STAMBENIH ZGRADA ODREĐIVANJEM STVARNE POTROŠNJE GREJNIH TELA

HEATING COST ALLOCATION IN RESIDENTIAL BUILDINGS BY DETERMINING ACTUAL HEAT CONSUMPTION OF HEATING BODIES

B. D. Blagojević, B. V. Stojanović, M. G. Ignjatović, M. M. Stojiljković

 

ODREĐIVANJE SADRŽAJA TERA U PRODUKTIMA GASIFIKACIJE BIOMASE

DETERMINATION OF TAR CONTENT IN THE BIOMASS GASIFICATION PRODUCTS

A. Erić, S. Nemoda, M. Komatina

 

KAKO U NACIONALNO ZAKONODAVSTVO PRENETI DIREKTIVE EU O ENERGETSKIM ETIKETAMA

HOW TO TRANSPOSE EU ENERGY LABEL DIRECTIVES INTO NATIONAL LAWS

D. Stojanović, S. Ranđić

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
    [Plenarna sesija] [Novi i obnovljivi izvori energije] [Energetska efikasnost] [Racionalno gazdovanje energijom] [Tehnologije i postrojenja] [Matematičko modeliranje] [Zaštita životne sredine] [Automatizacija i kontrola procesa]
 

 

[Plenary Session] [New and Renewable Energy Sources] [Energy Efficiency] [Energy Management] [Technologies and Plants] [Mathematical Modeling] [Environmental Protection] [Automatization and Process Control]