12. SIMPOZIJUM TERMIČARA SRBIJE I CRNE GORE

12th SYMPOSIUM ON THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING OF SCG

  Sokobanja, 18-21.10.2005.

 

 

ZBORNIK RADOVA

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ENVIRONMENT PROTECTION

   

 

OBAVEZE SRBIJE I CRNE GORE U OBLASTI ENERGETIKE PREMA ATINSKOM MEMORANDUMU I KJOTO PROTOKOLU RADI OČUVANJA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE I KLIME

M. Tešić, M. Mesarović

 

Uticaj termoenergetskih objekata na kvalitet vazduha

The combustion plants Air Quality Impact

G. H. Kanevče, Lj. P. Kanevče

 

MOGUĆNOST SMANJENJA EMISIJE OKSIDA AZOTA PRIMENOM VIHORNOG GORIONIKA

THE PROSPECTIVE OF NITROGEN OXIDES REDUCTION BY SWIRL BURNER

M. M. Adžić, M. A. Živković, A. M. Milivojević

 

PROBLEM EMISIJE FINIH ČESTICA DIZEL MOTORA

EMISSION PROBLEM OF FINE PARTICLES FROM DIESEL ENGINE

V. S. Petrović, S. Grojić, Đ. Borak

 

Energetski i ekološki efekti supstitucijE konvencionalnih goriva biobriketima

Energetic and environmental effects of conventional fuel substitution with bio-briquettes

I. M. Mijailović

 

PRIMER IZBORA HIDROMAŠINSKE OPREME STANICE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TIPA SBR

EXAMPLE OF HYDROMECHANICAL EQUIPMENT CHOICE FOR WASTE WATER PURIFICATION STATION TYPE SBR

S. Panovski, G. Janevska

 

MOGUĆNOSTI ISKORIŠĆENJA ENERGIJE IZ GRADSKOG OTPADA

ENERGY RECOVERY FROM MUNICIPAL SOLID WASTE

N. Jovičić, M. Babić, D. Gordić, D. Jelić, V. Šušteršič

 

ISPITIVANJE KOLIČINE I SASTAVA ČVRSTOG OTPADA

G. Stefanović, Lj. Ćojbašić, P. Stošić, M. Nikolić, D. Marković

 

SOCIJALNO-EKONOMSKI ASPEKTI REKULTIVACIJE ODLAGALIŠTA POVRŠINSKIH KOPOVA UGLJA U FAZI RESTRUKTUIRANJA EPS-a

S. Vujić, S. Kovačević, A. Čanak-Nedić, I. Miljanović, A. Petrovski

 

UTICAJ SAOBRAĆAJA NA KVALITET VAZDUHA URBANIH SREDINA

A. Đorđević, N. Živković, B. Todorović, M. Stanković

 

AEROZAGAĐENJE U PIROTU I NJEGOVO SMANJENJE GAŠENJEM MANJIH TOPLOTNIH IZVORA

J. Živković

 

     
  EEE

Plenarna sesija

Plenary Session

Tehnologije i postrojenja

Technologies and Plants

Prostiranje toplote i materije. Sagorevanje

Heat and Mass Transfer. Burning

Energetska efikasnost

Energy Efficiency

Novi i obnovljivi izvori energije

New and Renewable Energy Sources

Matematičko modeliranje i numeričke simulacije

Mathematical Modeling and Numerical Simulations