12. SIMPOZIJUM TERMIČARA SRBIJE I CRNE GORE

12th SYMPOSIUM ON THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING OF SCG

  Sokobanja, 18-21.10.2005.

 

 

ZBORNIK RADOVA

 

PROSTIRANJE TOPLOTE I MATERIJE. SAGOREVANJE

HEAT AND MASS TRANSFER. BURNING

   

 

REKONSTRUKCIJA RASHLADNOG TORNJA U CILJU POVEĆANJA EFIKASNOSTI HLAĐENJA

D. Golubović

 

KONVEKTIVNO PRELAŽENJE TOPLOTE PRI UDARU VAZDUŠNIH MLAZEVA U PREGRADU

HEAT TRANSFER IN AN AIR JETS IMPINGING ON FLATE PLATE

B. M. Vasiljević, M. J. Banjac

 

ODREĐIVANJE GUBITKA USLED SPOLJAŠNJEG HLAĐENJA KOTLOVA UCK-50

DETERMINATION OF HEAT LOSS THROUGH FURNACE WALLS OF STEAM BOILERS UCK-50

V. Ivanović, N. Kažić, D. Ivanović

 

MERENJE KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE PROZORA

WINDOW OVERALL HEAT TRANSFER COEFFICIENT MEASUREMENT

V. Stefanović, M. Stojiljković

 

MINIMALNA BRZINA FLUIDIZACIJE PRAŠKASTIH MATERIJALA U DVOKOMPONENTNOM FLUIDIZOVANOM SLOJU

J. Janevski, B. Stojanović, M. Stojiljković

 

THE INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION ON THE QUALITY OF THE CEMENT MIXTURES WITH FLY ASH CONTENT

G. Stefanović, Lj. Ćojbašić, Ž. Sekulić

 

ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA PRELAŽENJA VLAGE KOD SUŠENJA TERMO-DRVETA PREKO HEMIJSKOG POTENCIJALA PRENOSA

DETERMINATION OF THE CONVECTIVE MASS TRANSFER  COEFFICIENT DURING THERMO-WOOD DRYING USING WATER POTENTIAL

A. Dedić, N. Ćuprić, D. Salemović

 

EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE KROZ ZAGREVNE POVRŠINE PLOČASTOG UPARIVAČA U FABRICI ŠEĆERA ŠAJKAŠKA – ŽABALJ

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN PLATE EVAPORATOR WITH FALLING FILM IN ŠAJKAŠKA ŽABALJ SUGAR FACTORY

J. Grbić, Z. Zavargo, A. Jokić, R. Jevtić-Mučibabić, N. Dokmanović

 

SAGORIJEVANJE LIGNITA STANARI

COMBUSTION OF LIGNITE STANARI

V. Babić

 

Promena temperature rashladne vode i radnog fluida u orošavajućem razmenjivaču toplote

cooling water and working fluid changes in Evaporative heat exchanger

Goran Vučković, Mića Vukić, Gradimir Ilić, Nenad Radojković

 

     
  EEE

Plenarna sesija

Plenary Session

Tehnologije i postrojenja

Technologies and Plants

Energetska efikasnost

Energy Efficiency

Novi i obnovljivi izvori energije

New and Renewable Energy Sources

Matematičko modeliranje i numeričke simulacije

Mathematical Modeling and Numerical Simulations

Zaštita životne sredine

Environment Protection