SimTerm 2017


Uvodna reč
Teme Simpozijuma
Organizacija
Krajnji rokovi
Prijava
Uputstvo za autore
Uputstvo za plaćanje
Lokacija
Kontakt
Prethodni simpozijumi

2017.
Društvo termičara Srbije
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu
WWW: simterm.masfak.ni.ac.rs; E-mail: simterm@masfak.ni.ac.rs

Logo